Persondatapolitik

Dataansvarlig

Fundmarket A/S er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Fundmarket A/S
Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby.
CVR: 38 25 70 80
Tlf. 38 42 21 42
Mail: kontakt@fundmarket.dk

Indledning

Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger (herefter ”Politikken”) beskriver, hvordan Fundmarket A/S (herefter ”os”, ”vi” eller ”vores”), som dataansvarlig indsam-ler og behandler personoplysninger om dig som kontaktperson, kunde eller medarbejder hos en af vores kunder, når du bruger fundmarket.dk eller kommunikerer med vores medarbejdere. Vi gør brug af følgende kontaktoplysninger

Brug af øvrige personoplysninger

Vi registrerer kun de data, som vi er forpligtet til overfor myndighederne, og vi bruger kun dine data til at føre ejerregister i de investeringsforeninger, som vi administrerer, og til at indberette til Skattestyrelsen. Vi registrerer derudover din investeringshistorik, dvs. oplysninger om hvilke investeringsbeviser du har købt og solgt på fundmarket.dk. Alle oplysninger indsamles fra platformen og fra de indbetalinger, du foretager på din indbetalingskonto.

Videregivelse af personoplysninger

Vi sender aldrig personoplysninger på almindelig e-mail, og vi videregiver aldrig personoplysninger pr. telefon. Du har mulighed for at give andre personer eller virksomheder (f.eks. en investeringsrådgiver) adgang til at se dine data, eller til at foretage handler på dine vegne.

Dine rettigheder

Du har ret til at få lukket din investeringskonto (når du har solgt alle dine investeringsbeviser), og til at få slettet dine kontaktoplysninger. Vi er dog forpligtet til at opbevare din investeringshistorik (med tilknyttet CPR-, SE-, eller CVR-nummer) af hensyn til investeringsforeningernes ejerregister, i henhold til hvidvaskningsloven og i henhold til Skattekontrolloven.

Cookies

Hverken vores hjemmeside fundmarket.dk eller handelsplatformen investor.fundmarket.dk bruger Cookies.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på kontakt@fundmarket.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ændringer af denne politik

Hvis vi ændrer vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi publicere den reviderede erklæring her med en opdateret revisionsdato. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores Politik, som i betydelig grad ændrer vores praksis for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail.

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger blev opdateret den 22. februar 2019.