Investeringsforeningen PortfolioManager

Formål

Investeringsforeningen PortfolioManager blev etableret i 2018, med en klar vision om at skabe et uafhængigt omkostningseffektivt investerings- og opsparingsalternativ. Derfor er PortfolioManager Danmarks første investeringsforening, som tilbyder direkte køb og salg af investeringsbeviser til private.

Hidtil har det kun været muligt at købe investeringsbeviser i danske investeringsforeninger gennem en bank, og det betyder ekstra omkostninger både ved køb og salg og i den periode man ejer beviserne.

Disse omkostninger bliver nu skåret væk.

Investeringsforeningen har indgået et tæt samarbejde med Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, som stiller en handelsplatform til rådighed for de kontoførende investeringsforeninger, som private investorer og investeringsrådgivere frit kan benytte sig af.

Investeringsforeningen udbyder også traditionelle afdelinger, der kan købes gennem bankerne.