Investeringsfondene PortfolioManager

Formål

Investeringsforeningen PortfolioManager blev etableret i 2018, med det formål er fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i finansielle instrumenter i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., og på en investors anmodning at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra formuen.

Kapitalforeningen PortfolioManagers formål er fra en eller flere investorer at skabe et afkast til kapitalforeningens investorer ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed.

Begge foreninger har en vision om at skabe et uafhængigt investeringsalternativ.

Derfor er PortfolioManager Danmarks første foreninger, som tilbyder private investorer direkte køb og salg af investeringsbeviser. Dette gøres ved at handle afdelingerne på Fundmarket.dk. Hidtil har det kun været muligt at købe investeringsbeviser i danske investeringsforeninger gennem sit depot i en bank.

De afdelinger i foreningerne, som udbydes på Fundmarket.dk, har reduceret nogle omkostninger sammenlignet med den traditionelle model. Det betyder at det bliver billigere for investor.

Det er foreningernes forvalter, Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, som stiller en handelsplatform til rådighed for de kontoførende investeringsforeninger. Private investorer og investeringsrådgivere kan frit benytte platformen.

Foreningerne udbyder også traditionelle afdelinger, der kan købes gennem bankerne.