04-09-2019: Prospektet for afdeling PP Capital – StockPick KL er opdateret den 4. september 2019

Prospektopdateringen sker som følge af nedsættelse af emissions- og indløsningspriser.

Læs prospektet her.

02-09-2019: Prospektet for 6 Optimal-afdelinger er opdateret den 2. september 2019.

Som følge af fortsat faldende renter på danske realkreditobligationer og for at have forventning om positivt afkast for afdeling Optimal – Danske Obligationer KL efter omkostninger har foreningens bestyrelse valgt at justere invsteringsstrategien, således at afdelingen får mulighed for at investere op til 30 pct. i andre obligationer end realkreditobligationer.

Selvom risikoen for afdelingen øges en anelse, er der fortsat tale om et lavrisiko-produkt!

Endvidere er der foretaget opdateringer med halvårlige formuetal samt andre mindre justeringer.

Læs prospektet her.