30-11-2021:Ændringer i ledelsen i investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S


Læs børsmeddelelsen her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
25-11-2021:Opdateret prospekt for Investeringsforeningen PortfolioManager.


Læs prospektet her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
14-10-2021:Suspension pga. helligdag i Hong Kong i Lundgreen’s Invest – China, kl n EUR.
Investeringsforeningen PortfolioManager Lundgreen’s Invest – China, kl n EUR suspenderes den 14-10-2021 som følge ad lokale børslukkedag i Hong Kong.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
21-09-2021:Suspension pga. helligdag i Hong Kong i Lundgreen’s Invest – China, kl n EUR.
Investeringsforeningen PortfolioManager Lundgreen’s Invest – China, kl n EUR suspenderes den 22-09-2021 som følge ad lokale børslukkedag i Hong Kong.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
27-08-2021:Investeringsforeningen PortfolioManager – anmodning om suspension
Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
27-08-2021:Investeringsforeningen PortfolioManager – anmodning om ophævelse af suspension
anmodning om ophævelse af suspension Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
20-08-2021:Halvårsrapport for Investeringsforeningen PortfolioManager.


Læs rapporten her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
11-08-2021:Indkaldelse med dagsorden til afsluttende ekstraordinær generalforsamling i afdelingen ”CAP– M KL” i likvidation i Investeringsforeningen PortfolioManager.
04-06-2021:Suspension af afdelingen CAP-M KL n, i forbindelse med likvidation.


Læs referatet her
Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
23-04-2021:Forløb af Generalforsamling 2021 for Investeringsforeningen PortfolioManager


Læs referatet her
Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
23-04-2021:Årsrapport 2020 for Investeringsforeningen PortfolioManager
Bestyrelsen har den 18. marts 2021 afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2020 for foreningen. Bestyrelsen har besluttet at indstille årsrapporten til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 22. april 2021.
Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42

Læs årsrapporten her
Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
07-04-2021:Generalforsamling 2021 for Investeringsforeningen PortfolioManager
Inkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag.

Læs indkaldelsen her
Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
28-01-2021:Investeringsforeningen PortfolioManager – fejl i indre værdi i afdeling PP Capital – BASIS, kl n EUR
Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
13-01-2021:Finanskalender 2021 for Investeringsforeningen PortfolioManager


Læs mere her
Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
29-10-2020:Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PortfolioManager
Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
29-10-2020:Anmodning om ophævelse af suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PortfolioManager
Investeringsforeningen PortfolioManager er igen i stand til at beregne indre værdier Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
23-10-2020:Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager
Investeringsforeningen PortfolioManager har i dag den 23. oktober 2020 afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden. På generalforsamlingen blev tre forslag, fremsat af bestyrelsen, gennemgået.
Bestyrelsen havde fremsat forslag om tilpasning af vedtægterne vedrørende adresseændring. Generalforsamlingen tilsluttede sig det fremsatte forslag.
Bestyrelsen havde fremsat forslag om tilpasning af vedtægterne vedrørende prismetode for kontoførende afdelinger. Generalforsamlingen tilsluttede sig det fremsatte forslag.
Bestyrelsen havde fremsat forslag om tilpasning af vedtægterne vedrørende omsættelighed af kontoførende andele. Generalforsamlingen tilsluttede sig det fremsatte forslag.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør i Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, Christina Larsen, tlf. 38 42 21 42 eller cl@fundmarket.dk.

Venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
08-10-2020:Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager
Investeringsforeningen PortfolioManager afholder ekstraordinær generalforsamling fredag 23. oktober 2020 kl. 9.00 hos Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby.

Læs dagsorden her
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Investeringsforeningen PortfolioManager
01-10-2020:Suspension pga. helligdag Lundgreens Capital - China , kl n EUR
Pga. helligdag i Hong Kong og Kina, stilles der ikke priser i Lundgreens Capital - China , kl n EUR den 02-10-2020
01-10-2020:Suspension pga. helligdag Lundgreens Capital - China , kl n EUR
Pga. helligdag i Hong Kong og Kina, stilles der ikke priser i Lundgreens Capital - China , kl n EUR den 01-10-2020
01-07-2020:Ændring af ledelsen i Investeringsforeningen PortfolioManager
Med virkning pr. 01. juli 2020 fratræder Lars Louw Pedersen som direktør i ovennævnte forening. Ny ledelse Christina Larsen er udnævnt som ny direktør. Der forudsættes Fit&Proper godkendelse fra Finanstilsynet

Med venlig hilsen
Claus Jørgensen
Bestyrelsesformand
Fundmarket A/S
08-06-2020:Meddelelse om tegning og optagelse til handel på Nasdaq af PP Capital - TAA
18-05-2020:Investeringsforeningen PortfolioManager lancerer ny afdeling og offentliggør prospekt, som indeholder beskrivelse og indbydelse til tegning i følgende nye afdeling/andelsklasse:
NavnISINTegningskurs, franko
PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR DK0061274602 100,25

Tegningsperioden løber fra den 18. maj til og med den 4. juni 2020 kl. 16.

Første handelsdag er den 10. juni 2020.

Læs mere her:

30-04-2020:Suspension af enkelte afdelinger under Investeringsforeningen PortfolioManager den. 1 maj. 2020

Grundet lokale børslukkedage i de underliggende markeder anmodes om suspension i afdelingerne/ andelsklasser under Investeringsforeningen PortfolioManager.


VP registreret afdelinger :
 • DK0061137452 PP Capital – BASIS, kl n EUR
 • DK0061137536 CAP-M, kl n
 • DK0061137619 Lundgreens Capital - China , kl n EUR

Kontoførende afdelinger:

 • Optimal - Balance Mix, klasse kontoførende
 • DKPPMIX00600 Optimal - Globale Obligationer, klasse kontoførende
 • DKPPMIX00400 Optimal - Globale Aktier, klasse kontoførende
 • DKPPMIX00200 Optimal - Danske Obligationer, klasse kontoførende
 • DKPPMIX00300 Optimal - Danske Aktier, klasse kontoførende
 • DKPPMIX00500 Optimal - Alternative investeringer, klasse kontoførende
 • DKFY30033553 Hammers Fonde - Lav, kl f
 • DKFY30033546 Hammers Fonde - Høj, kl f

Køb og salgsordre fra investorer modtaget efter kl. 1500 den 30-04-2020 i de kontoførende afdelinger, vil først bliver afregnet tirsdag morgen den 5.maj 2020.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til kontakt@fundmarket.dk eller telefon: 38 42 21 42

Med venlig hilsen

Lars Louw Pedersen

20-04-2020:Meddelelse om forløb af generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager 2020-04-24
19-03-2020:Godkendelse af Årsrapport 2019 for Investeringsforeningen PortfolioManager

Årsrapport 2019 for Investeringsforeningen PortfolioManager

Bestyrelsen har den 19. marts 2020 behandlet og vedtaget årsrapporten for 2019.

Årsrapporten med beretninger, regnskab og nøgletal er vedhæftet denne meddelelse og vil endvidere kunne downloades via hjemmesiden www.portfoliomanager.dk.

Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 24. april 2020.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, att.: Lars Louw Pedersen på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen PortfolioManager

Lars Louw Pedersen

Adm. direktør

13-03-2020:Ophævelse af suspension

Fundmarket kan igen stille priser i følgende afdelinger/andelsklasser. Midlertidig suspendering af handlen med andele ophæves hermed.

 • CAP – M, kl n (DK0061137536)
 • Lundgreens Capital – China, kl n EUR (DK0061137619)
 • PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN- DK0061137452/PMIPCBAKLNEUR)
 • PP Capital – StockPick, klasse notering (ISIN- DK0061075678/PMIPCSPKLNO)

For de to sidstnævnte børsnoterede klasser, er der endvidere via Intrado sket indberetning til tilsynet direkte.

12-03-2020: Ophævelse af suspension
Fundmarket kan igen stille priser i følgende afdelinger/andelsklasser. Midlertidig suspendering af handlen med andele ophæves hermed.
 • CAP – M, kl n (DK0061137536)
 • Lundgreens Capital – China, kl n EUR (DK0061137619)
 • PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN- DK0061137452/PMIPCBAKLNEUR)
 • PP Capital – StockPick, klasse notering (ISIN- DK0061075678/PMIPCSPKLNO)
For de to sidstnævnte børsnoterede klasser, er der endvidere via Intrado sket indberetning til tilsynet direkte.
12-03-2020:Suspension af handel med investeringsbeviser
Som følge af usikkerhed omkring prissætningen i følgende afdelinger/andelsklasser skal vi hermed meddele, at handlen med andele er suspenderet indtil videre. Suspendering er sket kl. 9:40.
 • CAP – M, kl n (DK0061137536)
 • Lundgreens Capital – China, kl n EUR (DK0061137619)
 • PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN- DK0061137452/PMIPCBAKLNEUR)
 • PP Capital – StockPick, klasse notering (ISIN- DK0061075678/PMIPCSPKLNO)
For de to sidstnævnte børsnoterede klasser, er der endvidere via Intrado sket indberetning til tilsynet direkte.
12-03-2020:Suspension af handel med investeringsbeviser
Som følge af usikkerhed omkring prissætningen i følgende afdelinger/andelsklasser skal vi hermed meddele, at handlen med andele er suspenderet indtil videre. Suspendering er sket kl. 9:40.
 • CAP – M, kl n (DK0061137536)
 • Lundgreens Capital – China, kl n EUR (DK0061137619)
 • PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN- DK0061137452/PMIPCBAKLNEUR)
 • PP Capital – StockPick, klasse notering (ISIN- DK0061075678/PMIPCSPKLNO)
For de to sidstnævnte børsnoterede klasser, er der endvidere via Intrado sket indberetning til tilsynet direkte.
08-01-2020: Offentliggørelse af opdaterede prospekter for afdeling PP – Capital - StockPick, klasse notering (PMIPCSPKLNO) og PP Capital – BASIS, kl n EUR (PMIPCBAKLNEUR) under Investeringsforeningen PortfolioManager

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospekterne for PP Capital – StockPick, klasse notering (ISIN - DK0061075678) og PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN - DK0061137452). Opdateringer vedrører en præcisering af administrationshonoraret, formueopgørelser samt andre, mindre justeringer. Prospekterne kan downloades fra www.portfoliomanager.dk

08-01-2020:Finanskalender for Investeringsforeningen PortfolioManager

Hermed følger forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter, samt afholdelse af ordinær generalforsamling i 2020:

DatoBegivenhed
5. marts 2020Offentliggørelse af årsrapport for 2019
24. april 2020Afholdelse af ordinær generalforsamling
20. august 2020Offentliggørelse af halvårsrapport for 1. halvår 2020

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Lars Louw Pedersen tlf. 38 42 21 42.

23-12-2019:Fejlberegning af indre værdi i afdeling Optimal - Globale Aktier, klasse kontoførende

I forlængelse af den interne kontrol af indre værdi er der konstateret en uoverensstemmelse med beregningen af indre værdier, der er afregnet til i perioden 16/12-2019 til 18/12-2019 på mere en 0,50% i afdeling Optimal - Globale Aktier, klasse kontoførende. Fejlen er berigtiget og berørte investorer er underrettet.

23-12-2019:Offentliggørelse af opdateret prospekt for afdeling PP – Capital, klasse notering – ISIN -DK0061075678 (PMIPCSPKLNO) under Investeringsforeningen PortfolioManager

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for PP Capital – StockPick, klassenotering. Som følge af en præcisering af afdelingens honorarmodel, vil der ske en mindre nedbringelse af afdelingens årlige omkostninger omtalt under prospektets pkt. 29. Prospektet kan downloades fra www.portfoliomanager.dk

02-09-2019:Prospektet for 6 Optimal-afdelinger er opdateret den 2. september 2019.

Som følge af fortsat faldende renter på danske realkreditobligationer og for at have forventning om positivt afkast for afdeling Optimal – Danske Obligationer KL efter omkostninger har foreningens bestyrelse valgt at justere invsteringsstrategien, således at afdelingen får mulighed for at investere op til 30 pct. i andre obligationer end realkreditobligationer.

Selvom risikoen for afdelingen øges en anelse, er der fortsat tale om et lavrisiko-produkt!

Endvidere er der foretaget opdateringer med halvårlige formuetal samt andre mindre justeringer.

Læs prospektet her.

22-08-2019:Offentliggørelse af halvårsrapport for 2019 for Investeringsforeningen PortfolioManager
Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Lars Louw Pedersen
20-05-2019:Prospekt for PP Capital – BASIS, kl n EUR
Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Lars Louw Pedersen
26-04-2019:Meddelelse af forløb af generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager
Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Lars Louw Pedersen
07-03-2019:Offentliggørelse af årsrapport 2018 for Investeringsforeningen PortfolioManager
Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Lars Louw Pedersen
14-12-2018:Investeringsforeningen PortfolioManager - Fejlberegning af indre værdi for PP Capital – StockPick, klasse notering (ISIN DK0061075678)
Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Lars Louw Pedersen
16-10-2018:Prospekt for afdeling PP Capital – StockPick KL, klasse notering
Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Lars Louw Pedersen