12-09-2022:Investeringsforeningen PortfolioManager – anmodning om suspension pga. lokale helligdage i Hong Kong
Grundet lokal børslukkedag anmoder Investeringsforeningen PortfolioManager om suspension af handel den 12-09-2022
af følgende afdelinger:

Lundgreen's Invest - China, kl n EUR (ISIN: DK0061137619) Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt

Læs børsmeddelelsen her
08-09-2022:Kapitalforeningen PortfolioManager - opdateret PRIIP Markettimer Invest KL

Hermed offentliggøres opdateret PRIIP for Kapitalforeningen PortfolioManager Markettimer Invest KL.

PRIIPS findes på foreningens hjemmeside, www.portfoliomanager.dk.

Læs rapporten her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt
Adm. direktør
29-08-2022:Halvårsrapport for Investeringsforeningen PortfolioManager.


Læs rapporten her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt
15-08-2022:Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling


Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager
Investeringsforeningen PortfolioManager har i dag den 15. august 2022 afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.
På generalforsamlingen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt som ny revisor for foreningen. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt

Læs børsmeddelelsen her
01-08-2022:Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen PortfolioManager
Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen PortfolioManager CVR.nr. 39 77 84 32
Mandag den 15. august 2022, kl. 16.30
Generalforsamlingen afholdes på Agern Allé 24, 2970 Hørsholm


Dagsorden er vedhæftet.

Læs dagsordenen her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt
Adm. direktør
01-08-2022:Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling


Det skal hermed meddeles, at Investeringsforeningen PortfolioManager afholder ekstraordinær generalforsamling mandag
den 15. august 2022, kl. 16.00 hos investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, Agern Allé 24, 2970 Hørsholm.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt

Læs børsmeddelelsen her
01-07-2022:Investeringsforeningen PortfolioManager – anmodning om suspension pga. lokale helligdage i Hong Kong
Grundet lokal børslukkedag anmoder Investeringsforeningen PortfolioManager om suspension af handel den 01-07-2022
af følgende afdelinger:

Lundgreen's Invest - China, kl n EUR (ISIN: DK0061137619) Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt

Læs børsmeddelelsen her
16-06-2022:Investeringsforeningen PortfolioManager - opdateret prospekt

Hermed offentliggøres opdateret prospekt for Investeringsforeningen PortfolioManager.

Prospektet er opdateret som følge af navneændring af klassen Aktieugebrevet Invest, kl n til ØU Invest Balance, kl n.

Prospektet findes på foreningens hjemmeside, www.portfoliomanager.dk.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt
Adm. direktør

Læs børsmeddelelsen her
03-06-2022:Investeringsforeningen PortfolioManager – anmodning om suspension pga. lokale helligdage i Hong Kong
Grundet lokal børslukkedag anmoder Investeringsforeningen PortfolioManager om suspension af handel den 03-06-2022
af følgende afdelinger:

Lundgreen's Invest - China, kl n EUR (ISIN: DK0061137619) Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt

Læs børsmeddelelsen her
09-05-2022:Investeringsforeningen PortfolioManager – anmodning om suspension pga. lokale helligdage i Hong Kong
Grundet lokal børslukkedag anmoder Investeringsforeningen PortfolioManager om suspension af handel den 09-05-2022
af følgende afdelinger:

Lundgreen's Invest - China, kl n EUR (ISIN: DK0061137619) Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt

Læs børsmeddelelsen her
02-05-2022:Investeringsforeningen PortfolioManager – anmodning om suspension pga. lokale helligdage i Hong Kong
Grundet lokal børslukkedag anmoder Investeringsforeningen PortfolioManager om suspension af handel den 02-05-2022
af følgende afdelinger:

Lundgreen's Invest - China, kl n EUR (ISIN: DK0061137619) Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt

Læs børsmeddelelsen her
29-04-2022:Midlertidig lukning for tilførsel af nye midler i Atlas Global Makro
Administratoren for Atlas Global Macro, MultiConcept Fund Management S.A., har i dag meddelt, at der med virkning fra næste
emission onsdag den 4. maj 2022 midlertidigt implementeres en lukning for nyudstedelse af aktier i Atlas Global Macro.

I praksis betyder det, at det for en periode ikke vil være muligt at investere flere midler i fonden - hverken for eksisterende investorer eller for nye investorer. Det vil fortsat være muligt at sælge aktier i Atlas Global Macro månedligt som hidtil.

Beslutningen er truffet på baggrund af krigen i Ukraine og heraf følgende vedtagne sanktioner vedr. det russiske marked, som fonden har investeret i. Disse fik den 6. april 2022 administratorens uafhængige ’pricing committee’ til at nedskrive den bogførte værdi af fondens beholdning af ETF’er med eksponering mod russiske aktier til tæt på 0, hvilket har påvirket NAV negativt.

Den midlertidige lukning for nyudstedelse af aktier i fonden implementeres for at beskytte de eksisterende investorer imod såkaldt ’udvanding’. Uden lukningen ville det nemlig være muligt for nye investorer at få andel i fondens beholdning af russiske aktiver til en pris tæt på 0, selvom de potentielt på længere sigt kan have betydelig værdi – dette på bekostning af de eksisterende investorer.

En sådan situation ville være urimelig for fondens eksisterende investorer, hvilket administratoren altså har anerkendt og forhindret med dagens beslutning.

Vi vil løbende orientere fondens investorer, når der er nyt vedr. beholdningen af russiske aktiver såvel som handel med fondens aktier.

Den officielle meddelelse fra MultiConcept Fund Management S.A.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt
Adm. direktør
29-04-2022:Kapitalforeningen PortfolioManager – Referat ordinær generalforsamling
Torsdag den 28. april 2022 afholdtes ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen PortfolioManager hos investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, Agern Allé 24, 2970 Hørsholm.

Referat fra generalforsamlingen er vedhæftet.

Læs referatet her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt
Adm. direktør
27-04-2022:Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager
Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager

Investeringsforeningen PortfolioManager har i dag den 27. april 2022 afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for det forløbne år taget til efterretning og årsrapporten for 2021 blev godkendt. Samtidig blev det foreslåede udbytte for 2021 vedtaget.

Bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2021 og 2022 blev godkendt.

På generalforsamlingen blev Torben Knappe, Thomas Einfeldt og Jacob Buss genvalgt til bestyrelsen og konstituerede sig efterfølgende med Torben Knappe som formand og med Thomas Einfeldt som næstformand.

På generalforsamlingen blev PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som foreningens revisionsselskab.

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag, som blev fremlagt på generalforsamlingen:

Navneændring på afdeling Ændring af navn på afdeling ”Aktieugebrevet Invest KL” og tilhørende andelsklasse ”Aktieugebrevet Invest, kl n” til afdeling ”ØU Invest Balance KL” og andelsklasse ”ØU Invest Balance, kl n”. Generalforsamlingen tilsluttede sig navneændringen. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt
Adm. direktør

Læs børsmeddelelsen her
25-04-2022:Årsrapport for Kapitalforeningen PortfolioManager.


Læs årsrapporten her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt
22-04-2022:Årsrapport for Investeringsforeningen PortfolioManager.


Læs årsrapporten her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt
20-04-2022:Prospekt – børsnotering af andelsklassen Aktieugebrevet Invest, kl n
Investeringsforeningen PortfolioManager offentliggør hermed opdateret prospekt for foreningen.

Prospektet er gældende fra dags dato.

Læs prospektet her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt
Adm. direktør
08-04-2022:Kapitalforeningen PortfolioManager – Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Det skal hermed meddeles, at Kapitalforeningen PortfolioManager afholder ordinær generalforsamling torsdag den 28. april 2022, kl. 16.00 hos investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, Agern Allé 24, 2970 Hørsholm.

Dagsorden er vedhæftet.

Læs dagsordenen her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt
Adm. direktør
08-04-2022:Investeringsforeningen PortfolioManager – Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Det skal hermed meddeles, at Investeringsforeningen PortfolioManager afholder ordinær generalforsamling onsdag den 27. april 2022, kl. 16.00 hos investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, Agern Allé 24, 2970 Hørsholm.

Dagsorden er vedhæftet.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt
Adm. direktør

Læs børsmeddelelsen her
07-04-2022:Revurdering af Atlas Global Macro NAV
Information vedr. revurdering af NAV i masterfonden Atlas Global Macro. Orienteringen fremgår af nedenstående meddelelse, som vi d.d. har modtaget via MultiConcept Fund Management S.A., administrator for masterfonden Atlas Global Macro. Fundmarket A/S er løbende i kontakt med masterfondens porteføljeforvalter Apex Asset Management AG, samt MultiConcept Fund Management S.A (en del af Credit Suisse) og vil informere yderligere, hvis/når situationen ændrer sig.

Læs meddelelse her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
CEO Nina Trolle Boldt
05-04-2022:Investeringsforeningen PortfolioManager – anmodning om suspension pga. lokale helligdage i Hong Kong
Grundet lokal børslukkedag anmoder Investeringsforeningen PortfolioManager om suspension af handel den 05/04/2022
af følgende afdelinger:

Lundgreen's Invest - China, kl n EUR (ISIN: DK0061137619) Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt

Læs børsmeddelelsen her
31-03-2022:Investeringsforeningen PortfolioManager - opdateret prospekt
Hermed offentliggøres opdateret prospekt for Investeringsforeningen PortfolioManager. Opdateringer af prospektet sker som følge af offentliggørelse af foreningens årsrapport for 2021. Tilsvarende er central investorinformation ajourført for foreningens afdelinger. De opdaterede dokumenter med central investorinformation kan findes på foreningens hjemmeside. Prospektet er gældende per dags dato.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt
Adm. direktør

Læs børsmeddelelsen her
09-03-2022:Investeringsforeningen PortfolioManager - opdateret prospekt
Hermed offentliggøres opdateret prospekt for Investeringsforeningen PortfolioManager. Prospektet er opdateret med en række sproglige tilpasninger. Prospektet er vedhæftet og findes på foreningens hjemmeside, www.portfoliomanager.dk. Prospektet er gældende per dags dato.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt
Adm. direktør

Læs børsmeddelelsen her
31-01-2022:Investeringsforeningen PortfolioManager – anmodning om suspension pga. lokale helligdage i Hong Kong
Grundet lokale børslukkedage anmoder Investeringsforeningen PortfolioManager om suspension af handel fra den 31/01/2022
t.o.m. 03/02/2022 af følgende afdelinger:

Lundgreen's Invest - China, kl n EUR (ISIN: DK0061137619) Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen

Læs børsmeddelelsen her
21-01-2022:Meddelse om børsnotering og investorer i Investeringsforeningen PortfolioManager Snowball Invest kl n
Hermed offentliggøres børsprospekt samt formue og antal investorer i Investeringsforeningen PortfolioManager Snowball Invest kl n. Se børsmeddelelse og prospekt via flg. link:

Læs børsmeddelelsen her

Find opdateret prospekt her

Find Central Investor Information på Snowball Invest KL her
06-01-2022:Ny direktør i investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Den 1. marts 2022 tiltræder Nina Trolle Boldt som administrerende direktør i Fundmarket A/S, der er investeringsforvaltningsselskab for investeringsforeningen PortfolioManager.

Nina Trolle Boldt har en juridisk baggrund og medbringer mere end 20 års erfaring inden for den finansielle sektor.

Bestyrelsen i Fundmarket A/S ser meget frem til, at Nina Trolle Boldt skal bidrage med sin store faglige indsigt, erfaring
og omfattende viden inden for det kollektive investeringsområde.

Nina Trolle Boldt afløser Christina Larsen, der har besluttet at forlade sin stilling som administrerende direktør for
Fundmarket A/S, som tidligere meddelt den 30. november 2021.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Peter Ott, telefonnr. +45 51 37 72 08.

Læs børsmeddelelsen her
30-12-2021:Ophævelse af suspension Investeringsforeningen Portfoliomanager
I fortsættelse af tidligere offentliggjort meddelelse, skal det herved meddeles, at Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om at ophæve midlertidig suspension af handel for følgende andelsklasser:
• PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN- DK0061137452/PMIPCBAKLNEUR)
• PP Capital – StockPick, klasse notering (ISIN- DK0061075678/PMIPCSPKLNO)
• PP Capital - Tactical Asset Allocation, kl n EUR (DK0061274602/PMICTAAKLNEUR)
• Lundgreens's Invest - China kl n EUR (ISIN - DK0061137619/PMILGICHIEUR)

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fundmarket A/S, Lars Bang på telefon 38 42 38 21.
30-12-2021:Suspension af børsnoterede afdelinger pga. tekniske udfordringer
Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S hermed på vegne af de berørte andelsklasser i Investeringsforeningen PortfolioManager offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer.
Handel med de nedenfor anførte andelsklasser ønskes derfor midlertidigt suspenderet:
• PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN- DK0061137452/PMIPCBAKLNEUR)
• PP Capital – StockPick, klasse notering (ISIN- DK0061075678/PMIPCSPKLNO)
• PP Capital - Tactical Asset Allocation, kl n EUR (ISIN - DK0061274602/PMICTAAKLNEUR)
• Lundgreens's Invest - China kl n EUR (ISIN - DK0061137619/PMILGICHIEUR)

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fundmarket A/S, Lars Bang (38 42 38 21)

Short name: PMILGICHIEUR

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Lars Bang
28-12-2021:Ophør af suspension i Lundgreen’s Invest – China, kl n EUR.
Investeringsforeningen PortfolioManager Lundgreen’s Invest – China, kl n EUR ophæver suspension fra den 27-12-2021 som følge ad lokale børslukkedag i Hong Kong. ISIN: DK0061137619 Short name: PMILGICHIEUR

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
27-12-2021:Suspension pga. helligdag i Hong Kong i Lundgreen’s Invest – China, kl n EUR.
Investeringsforeningen PortfolioManager Lundgreen’s Invest – China, kl n EUR suspenderes den 27-12-2021 som følge ad lokale børslukkedag i Hong Kong.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
22-12-2021:Investeringsforeningen PortfolioManager - opdateret prospekt mm
Hermed offentliggøres opdateret prospekt for Investeringsforeningen PortfolioManager.
Opdateringer sker som følge af, at Investeringsforeningen PortfolioManager udbyder en ny afdeling, Snowball Invest KL, med tegningsperiode 23. december 2021 – 17. januar 2022.
Tegningsblanket, prospekt og central investorinformation findes på foreningens hjemmeside, www.portfoliomanager.dk.

Prospektet er gældende per dags dato.

Læs børsmeddelelsen her

Find opdateret prospekt her

Find tegningsblanket Snowball Invest KL her

Find Central Investor Information på Snowball Invest KL her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
21-12-2021:Investeringsforeningen PortfolioManager - finanskalender for 2022
Hermed følger forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter, samt afholdelse af ordinær generalforsamling i 2022:

31. marts 2022 Offentliggørelse af årsrapport for 2021

27. april 2022 Afholdelse af ordinær generalforsamling

29. august 2022 Offentliggørelse af halvårsrapport for 1. halvår 2022

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Læs børsmeddelelsen her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
30-11-2021:Ændringer i ledelsen i investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S


Læs børsmeddelelsen her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
25-11-2021:Opdateret prospekt for Investeringsforeningen PortfolioManager.


Læs prospektet her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
14-10-2021:Suspension pga. helligdag i Hong Kong i Lundgreen’s Invest – China, kl n EUR.
Investeringsforeningen PortfolioManager Lundgreen’s Invest – China, kl n EUR suspenderes den 14-10-2021 som følge ad lokale børslukkedag i Hong Kong.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
21-09-2021:Suspension pga. helligdag i Hong Kong i Lundgreen’s Invest – China, kl n EUR.
Investeringsforeningen PortfolioManager Lundgreen’s Invest – China, kl n EUR suspenderes den 22-09-2021 som følge ad lokale børslukkedag i Hong Kong.

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
13-09-2021:Investeringsforeningen PortfolioManager - Offentliggørelse af prospekt
Investeringsforeningen PortfolioManager offentliggører hermed opdateret prospekt for Investeringsforeningen PortfolioManager.

Prospekt IF PM

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
27-08-2021:Investeringsforeningen PortfolioManager – anmodning om suspension
Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
27-08-2021:Investeringsforeningen PortfolioManager – anmodning om ophævelse af suspension
anmodning om ophævelse af suspension Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
20-08-2021:Halvårsrapport for Investeringsforeningen PortfolioManager.


Læs rapporten her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
11-08-2021:Indkaldelse med dagsorden til afsluttende ekstraordinær generalforsamling i afdelingen ”CAP– M KL” i likvidation i Investeringsforeningen PortfolioManager.
04-06-2021:Suspension af afdelingen CAP-M KL n, i forbindelse med likvidation.


Læs referatet her
Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
23-04-2021:Forløb af Generalforsamling 2021 for Investeringsforeningen PortfolioManager


Læs referatet her
Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
23-04-2021:Årsrapport 2020 for Investeringsforeningen PortfolioManager
Bestyrelsen har den 18. marts 2021 afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2020 for foreningen. Bestyrelsen har besluttet at indstille årsrapporten til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 22. april 2021.
Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42

Læs årsrapporten her
Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
07-04-2021:Generalforsamling 2021 for Investeringsforeningen PortfolioManager
Inkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag.

Læs indkaldelsen her
Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
28-01-2021:Investeringsforeningen PortfolioManager – fejl i indre værdi i afdeling PP Capital – BASIS, kl n EUR
Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
13-01-2021:Finanskalender 2021 for Investeringsforeningen PortfolioManager


Læs mere her
Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
29-10-2020:Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PortfolioManager
Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
29-10-2020:Anmodning om ophævelse af suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PortfolioManager
Investeringsforeningen PortfolioManager er igen i stand til at beregne indre værdier Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
23-10-2020:Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager
Investeringsforeningen PortfolioManager har i dag den 23. oktober 2020 afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden. På generalforsamlingen blev tre forslag, fremsat af bestyrelsen, gennemgået.
Bestyrelsen havde fremsat forslag om tilpasning af vedtægterne vedrørende adresseændring. Generalforsamlingen tilsluttede sig det fremsatte forslag.
Bestyrelsen havde fremsat forslag om tilpasning af vedtægterne vedrørende prismetode for kontoførende afdelinger. Generalforsamlingen tilsluttede sig det fremsatte forslag.
Bestyrelsen havde fremsat forslag om tilpasning af vedtægterne vedrørende omsættelighed af kontoførende andele. Generalforsamlingen tilsluttede sig det fremsatte forslag.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør i Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, Christina Larsen, tlf. 38 42 21 42 eller cl@fundmarket.dk.

Venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Christina Larsen
08-10-2020:Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager
Investeringsforeningen PortfolioManager afholder ekstraordinær generalforsamling fredag 23. oktober 2020 kl. 9.00 hos Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby.

Læs dagsorden her
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Investeringsforeningen PortfolioManager
01-10-2020:Suspension pga. helligdag Lundgreens Capital - China , kl n EUR
Pga. helligdag i Hong Kong og Kina, stilles der ikke priser i Lundgreens Capital - China , kl n EUR den 02-10-2020
01-10-2020:Suspension pga. helligdag Lundgreens Capital - China , kl n EUR
Pga. helligdag i Hong Kong og Kina, stilles der ikke priser i Lundgreens Capital - China , kl n EUR den 01-10-2020
01-07-2020:Ændring af ledelsen i Investeringsforeningen PortfolioManager
Med virkning pr. 01. juli 2020 fratræder Lars Louw Pedersen som direktør i ovennævnte forening. Ny ledelse Christina Larsen er udnævnt som ny direktør. Der forudsættes Fit&Proper godkendelse fra Finanstilsynet

Med venlig hilsen
Claus Jørgensen
Bestyrelsesformand
Fundmarket A/S
08-06-2020:Meddelelse om tegning og optagelse til handel på Nasdaq af PP Capital - TAA
18-05-2020:Investeringsforeningen PortfolioManager lancerer ny afdeling og offentliggør prospekt, som indeholder beskrivelse og indbydelse til tegning i følgende nye afdeling/andelsklasse:
NavnISINTegningskurs, franko
PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR DK0061274602 100,25

Tegningsperioden løber fra den 18. maj til og med den 4. juni 2020 kl. 16.

Første handelsdag er den 10. juni 2020.

Læs mere her:

13-05-2020:Investeringsforeningen PortfolioManager - Offentliggørelse af prospekt
Investeringsforeningen PortfolioManager offentliggører hermed prospekt for PP Capital – Tactical Asset Allocation

Prospekt

Tegningsblanket

Tegningsprospekt

Vedtægter

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
30-04-2020:Suspension af enkelte afdelinger under Investeringsforeningen PortfolioManager den. 1 maj. 2020

Grundet lokale børslukkedage i de underliggende markeder anmodes om suspension i afdelingerne/ andelsklasser under Investeringsforeningen PortfolioManager.


VP registreret afdelinger :
 • DK0061137452 PP Capital – BASIS, kl n EUR
 • DK0061137536 CAP-M, kl n
 • DK0061137619 Lundgreens Capital - China , kl n EUR

Kontoførende afdelinger:

 • Optimal - Balance Mix, klasse kontoførende
 • DKPPMIX00600 Optimal - Globale Obligationer, klasse kontoførende
 • DKPPMIX00400 Optimal - Globale Aktier, klasse kontoførende
 • DKPPMIX00200 Optimal - Danske Obligationer, klasse kontoførende
 • DKPPMIX00300 Optimal - Danske Aktier, klasse kontoførende
 • DKPPMIX00500 Optimal - Alternative investeringer, klasse kontoførende
 • DKFY30033553 Hammers Fonde - Lav, kl f
 • DKFY30033546 Hammers Fonde - Høj, kl f

Køb og salgsordre fra investorer modtaget efter kl. 1500 den 30-04-2020 i de kontoførende afdelinger, vil først bliver afregnet tirsdag morgen den 5.maj 2020.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til kontakt@fundmarket.dk eller telefon: 38 42 21 42

Med venlig hilsen

Lars Louw Pedersen

20-04-2020:Meddelelse om forløb af generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager 2020-04-24
19-03-2020:Godkendelse af Årsrapport 2019 for Investeringsforeningen PortfolioManager

Årsrapport 2019 for Investeringsforeningen PortfolioManager

Bestyrelsen har den 19. marts 2020 behandlet og vedtaget årsrapporten for 2019.

Årsrapporten med beretninger, regnskab og nøgletal er vedhæftet denne meddelelse og vil endvidere kunne downloades via hjemmesiden www.portfoliomanager.dk.

Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 24. april 2020.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, att.: Lars Louw Pedersen på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen PortfolioManager

Lars Louw Pedersen

Adm. direktør

13-03-2020:Ophævelse af suspension

Fundmarket kan igen stille priser i følgende afdelinger/andelsklasser. Midlertidig suspendering af handlen med andele ophæves hermed.

 • CAP – M, kl n (DK0061137536)
 • Lundgreens Capital – China, kl n EUR (DK0061137619)
 • PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN- DK0061137452/PMIPCBAKLNEUR)
 • PP Capital – StockPick, klasse notering (ISIN- DK0061075678/PMIPCSPKLNO)

For de to sidstnævnte børsnoterede klasser, er der endvidere via Intrado sket indberetning til tilsynet direkte.

12-03-2020:Investeringsforeningen PortfolioManager - Suspension af handel
Hermed suspenderes handel i PP Capital - StockPick KL og PP Capital - BASIS

Suspension af handel

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
12-03-2020: Ophævelse af suspension
Fundmarket kan igen stille priser i følgende afdelinger/andelsklasser. Midlertidig suspendering af handlen med andele ophæves hermed.
 • CAP – M, kl n (DK0061137536)
 • Lundgreens Capital – China, kl n EUR (DK0061137619)
 • PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN- DK0061137452/PMIPCBAKLNEUR)
 • PP Capital – StockPick, klasse notering (ISIN- DK0061075678/PMIPCSPKLNO)
For de to sidstnævnte børsnoterede klasser, er der endvidere via Intrado sket indberetning til tilsynet direkte.
12-03-2020:Suspension af handel med investeringsbeviser
Som følge af usikkerhed omkring prissætningen i følgende afdelinger/andelsklasser skal vi hermed meddele, at handlen med andele er suspenderet indtil videre. Suspendering er sket kl. 9:40.
 • CAP – M, kl n (DK0061137536)
 • Lundgreens Capital – China, kl n EUR (DK0061137619)
 • PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN- DK0061137452/PMIPCBAKLNEUR)
 • PP Capital – StockPick, klasse notering (ISIN- DK0061075678/PMIPCSPKLNO)
For de to sidstnævnte børsnoterede klasser, er der endvidere via Intrado sket indberetning til tilsynet direkte.
12-03-2020:Suspension af handel med investeringsbeviser
Som følge af usikkerhed omkring prissætningen i følgende afdelinger/andelsklasser skal vi hermed meddele, at handlen med andele er suspenderet indtil videre. Suspendering er sket kl. 9:40.
 • CAP – M, kl n (DK0061137536)
 • Lundgreens Capital – China, kl n EUR (DK0061137619)
 • PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN- DK0061137452/PMIPCBAKLNEUR)
 • PP Capital – StockPick, klasse notering (ISIN- DK0061075678/PMIPCSPKLNO)
For de to sidstnævnte børsnoterede klasser, er der endvidere via Intrado sket indberetning til tilsynet direkte.
09-03-2020:Investeringsforeningen PortfolioManager - Ophævelse af suspension af handel
Hermed ophæves suspension af handel i PP Capital - StockPick KL og PP Capital - BASIS

Ophævelse suspension af handel

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
09-03-2020:Investeringsforeningen PortfolioManager - Suspension af handel
Hermed suspenderes handel i PP Capital - StockPick KL og PP Capital - BASIS

Suspension af handel

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
08-01-2020: Offentliggørelse af opdaterede prospekter for afdeling PP – Capital - StockPick, klasse notering (PMIPCSPKLNO) og PP Capital – BASIS, kl n EUR (PMIPCBAKLNEUR) under Investeringsforeningen PortfolioManager

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospekterne for PP Capital – StockPick, klasse notering (ISIN - DK0061075678) og PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN - DK0061137452). Opdateringer vedrører en præcisering af administrationshonoraret, formueopgørelser samt andre, mindre justeringer. Prospekterne kan downloades fra www.portfoliomanager.dk

08-01-2020:Finanskalender for Investeringsforeningen PortfolioManager

Hermed følger forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter, samt afholdelse af ordinær generalforsamling i 2020:

DatoBegivenhed
5. marts 2020Offentliggørelse af årsrapport for 2019
24. april 2020Afholdelse af ordinær generalforsamling
20. august 2020Offentliggørelse af halvårsrapport for 1. halvår 2020

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Lars Louw Pedersen tlf. 38 42 21 42.

23-12-2019:Investeringsforeningen PortfolioManager - Opdateret prospekt
Hermed opdateret tegningsprospekt for PP Capital - StockPick KL

Tegningsprospekt - PP Capital - StockPick KL

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
23-12-2019:Fejlberegning af indre værdi i afdeling Optimal - Globale Aktier, klasse kontoførende

I forlængelse af den interne kontrol af indre værdi er der konstateret en uoverensstemmelse med beregningen af indre værdier, der er afregnet til i perioden 16/12-2019 til 18/12-2019 på mere en 0,50% i afdeling Optimal - Globale Aktier, klasse kontoførende. Fejlen er berigtiget og berørte investorer er underrettet.

23-12-2019:Offentliggørelse af opdateret prospekt for afdeling PP – Capital, klasse notering – ISIN -DK0061075678 (PMIPCSPKLNO) under Investeringsforeningen PortfolioManager

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for PP Capital – StockPick, klassenotering. Som følge af en præcisering af afdelingens honorarmodel, vil der ske en mindre nedbringelse af afdelingens årlige omkostninger omtalt under prospektets pkt. 29. Prospektet kan downloades fra www.portfoliomanager.dk

11-12-2019:Investeringsforeningen PortfolioManager - Suspension af handel
Suspension af handel i Investeringsforeningen PortfolioManager

Suspension af handel

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
11-12-2019:Investeringsforeningen PortfolioManager - Ophævelse af suspension af handel
Ophævelse af suspension af handel i Investeringsforeningen PortfolioManager

Ophævelse af suspension af handel

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
04-10-2019:Investeringsforeningen PortfolioManager - Opdateret prospekt
Hermed opdateret prospekt for PP Capital - Stockpick klassenotering

Prospekt - PP Capital - StockPick KL

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
02-09-2019:Prospektet for 6 Optimal-afdelinger er opdateret den 2. september 2019.

Som følge af fortsat faldende renter på danske realkreditobligationer og for at have forventning om positivt afkast for afdeling Optimal – Danske Obligationer KL efter omkostninger har foreningens bestyrelse valgt at justere invsteringsstrategien, således at afdelingen får mulighed for at investere op til 30 pct. i andre obligationer end realkreditobligationer.

Selvom risikoen for afdelingen øges en anelse, er der fortsat tale om et lavrisiko-produkt!

Endvidere er der foretaget opdateringer med halvårlige formuetal samt andre mindre justeringer.

Læs prospektet her.

22-08-2019:Offentliggørelse af halvårsrapport for 2019 for Investeringsforeningen PortfolioManager
Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Lars Louw Pedersen
10-07-2019:Investeringsforeningen PortfolioManager - Opdaterede prospekter
Hermed opdaterede prospekter for PP Capital - Stockpick og PP Capital - BASIS

Prospekt - PP Capital - StockPick KL

Prospekt - PP Capital - BASIS

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
21-05-2019:Investeringsforeningen PortfolioManager - Prospekt
Hermed offentliggørelse af prospekt for PP Capital - BASIS kl n EUR

Læs børsmeddelelsen her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
20-05-2019:Prospekt for PP Capital – BASIS, kl n EUR
Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Lars Louw Pedersen
26-04-2019:Investeringsforeningen PortfolioManager - Forløb af ordinær generalforsamling
Hermed referat af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager.

Læs børsmeddelelsen her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
26-04-2019:Meddelelse af forløb af generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager
Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Lars Louw Pedersen
08-04-2019:Investeringsforeningen PortfolioManager - Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Hermed dagsorden for indkaldelse til ordinær generalforsamling for Investeringsforeningen PortfolioManager.

Læs børsmeddelelsen her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
07-03-2019:Offentliggørelse af årsrapport 2018 for Investeringsforeningen PortfolioManager
Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Lars Louw Pedersen
04-01-2019:Finanskalender 2019 for Investeringsforeningen PortfolioManager
Hermed offentliggøres finanskalender 2019

Finanskalender 2019 IF PM

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
14-12-2018:Investeringsforeningen PortfolioManager - Fejlberegning af indre værdi for PP Capital – StockPick, klasse notering (ISIN DK0061075678)
Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Lars Louw Pedersen
17-10-2018:Investeringsforeningen PortfolioManager - opdateret prospekt mm
Hermed offentliggøres opdateret prospekt for Investeringsforeningen PortfolioManager.

Læs børsmeddelelsen her

Med venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
16-10-2018:Prospekt for afdeling PP Capital – StockPick KL, klasse notering
Se nærmere i denne meddelelseMed venlig hilsen
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S
Lars Louw Pedersen