Lundgreens Capital, China, kl n EUR

Det Kinesiske Nytår fejres de næste dage. Som følge heraf er de kinesiske børser lukkede den 27. og 28. januar. Handlen med beviser i andelsklassen Lundgreens Capital, China, kl n EUR suspenderes til og med den 28. januar. Der stilles priser i afdelingen igen fra den 29. januar.

08-01-2020: Finanskalender for Investeringsforeningen PortfolioManager

Hermed følger forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter, samt afholdelse af ordinær generalforsamling i 2020:

DatoBegivenhed
5. marts 2020Offentliggørelse af årsrapport for 2019
24. april 2020Afholdelse af ordinær generalforsamling
20. august 2020Offentliggørelse af halvårsrapport for 1. halvår 2020

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Lars Louw Pedersen tlf. 38 42 21 42.

08-01-2020: Offentliggørelse af opdaterede prospekter for afdeling PP – Capital - StockPick, klasse notering (PMIPCSPKLNO) og PP Capital – BASIS, kl n EUR (PMIPCBAKLNEUR) under Investeringsforeningen PortfolioManager

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospekterne for PP Capital – StockPick, klasse notering (ISIN - DK0061075678) og PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN - DK0061137452). Opdateringer vedrører en præcisering af administrationshonoraret, formueopgørelser samt andre, mindre justeringer. Prospekterne kan downloades fra www.portfoliomanager.dk

23-12-2019: Offentliggørelse af opdateret prospekt for afdeling PP – Capital, klasse notering – ISIN -DK0061075678 (PMIPCSPKLNO) under Investeringsforeningen PortfolioManager

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for PP Capital – StockPick, klassenotering. Som følge af en præcisering af afdelingens honorarmodel, vil der ske en mindre nedbringelse af afdelingens årlige omkostninger omtalt under prospektets pkt. 29. Prospektet kan downloades fra www.portfoliomanager.dk

23-12-2019: Fejlberegning af indre værdi i afdeling Optimal - Globale Aktier, klasse kontoførende

I forlængelse af den interne kontrol af indre værdi er der konstateret en uoverensstemmelse med beregningen af indre værdier, der er afregnet til i perioden 16/12-2019 til 18/12-2019 på mere en 0,50% i afdeling Optimal - Globale Aktier, klasse kontoførende. Fejlen er berigtiget og berørte investorer er underrettet.

02-09-2019: Prospektet for 6 Optimal-afdelinger er opdateret den 2. september 2019.

Som følge af fortsat faldende renter på danske realkreditobligationer og for at have forventning om positivt afkast for afdeling Optimal – Danske Obligationer KL efter omkostninger har foreningens bestyrelse valgt at justere invsteringsstrategien, således at afdelingen får mulighed for at investere op til 30 pct. i andre obligationer end realkreditobligationer.

Selvom risikoen for afdelingen øges en anelse, er der fortsat tale om et lavrisiko-produkt!

Endvidere er der foretaget opdateringer med halvårlige formuetal samt andre mindre justeringer.

Læs prospektet her.