Tilsyn

Finanstilsynet fører løbende tilsyn med Investeringsforening PortfolioManager.

Læs mere på finanstilsynet.dk →

Depotbank

Danske Bank A/S er valgt som depotbank for Investeringsforeningen PortfolioManager. Depotbanken har en række lovbestemte kontrolopgaver i forhold til afdelingerne, og er dermed et vigtigt led i den sikkerhed, der ydes investorerne. I forlængelse heraf opbevarer Danske Bank de værdipapirer der investeres i, i de underliggende afdelinger.

Læs mere på danskebank.dk →

Revisor

PwC er valgt til at udføre revision på Investeringsforeningen PortfolioManager. Revisionen har til opgave at være den uafhængige tredjepart, som gennemgår og kontrollerer regnskabet, samt de informationer og omstændigheder, som ligger til grund for oplysningerne i regnskabet.

Læs mere på pwc.dk →