DK0061137452

PP Capital – BASIS, kl n EUR

Om afdelingen

Central Investor Information Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.2%
Indløsningsfradrag
0.2%
ÅOP
1,29%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
0,04%
Løbende administrationsomk. (CI)
1,24%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
%
Hurdle Rate
%
ISIN
DK0061137452
Domicil
Danmark
Handelssted
Nasdaq Copenhagen
Handelsvaluta
EUR
Startdato
01-04-2019
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
24,1 EUR
Indre værdi
108.11
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
Manager start
26-04-2019
Rådgiver
PP Capital Asset Management A/S
Manager
Sverrir Sverrisson, Emil Willemoes Helms
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling