DK0061137452

PP Capital – BASIS, kl n EUR

Om afdelingen

Afdelingen investerer fortrinsvis i Exchange-Traded Funds (ETF), udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf samt andele i danske UCITS eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. For at opnå en hensigtsmæssig risikospredning tilstræbes, at porteføljen fordeles på minimum 6 ETF’er og/eller fonde. Investeringerne foretages på baggrund af ledende økonomiske indikatorer udviklet af PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. De ledende økonomiske indikatorer skal ses i forhold til den økonomiske aktivitet og angiver derfor forventningen til konjunkturudviklingen. Indikatorerne opdeler konjunkturen i fire faser under betegnelserne Recovery (Bedring), Expansion (Ekspansion), Downturn (Nedgang) og Slowdown (Afmatning). Aktier overvægtes i Recovery og Expansion faserne med ca. 60%, mens obligationer overvægtes i Downturn og Slowdown med ca. 60%.

Central investorinformation Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.2%
Indløsningsfradrag
0.2%
ÅOP
0,99%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
0,04%
Løbende administrationsomk. (CI)
0,93%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
%
Hurdle Rate
%
ISIN
DK0061137452
Domicil
Danmark
Handelssted
Nasdaq Copenhagen
Handelsvaluta
EUR
Startdato
01-04-2019
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
19,4 EUR
Indre værdi
109.25
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
Manager start
26-04-2019
Rådgiver
PP Capital Asset Management A/S
Manager
Sverrir Sverrisson, Emil Willemoes Helms
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling