fundmarket

Optimal - Balance Mix, klasse kontoførende

Om afdelingen

Afdelingens målsætning er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger.<br> Afdelingen investerer i en global balanceret portefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere) og danske obligationer.<br> Fordelingen mellem aktier og obligationer vil gennemsnitlig over året være minimum 51% aktier og maksimalt 49% obligationer.<br> Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende.<br> Den løbende porteføljepleje består af max. 5% overvægt/undervægt af forholdet mellem aktier og obligationer.<br> Afdelingen har fokus på ansvarlige, klimavenlige og bæredygtige investeringer.

Central investorinformation Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.2%
Indløsningsfradrag
0.2%
ÅOP
0,65%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
0,01%
Løbende administrationsomk. (CI)
0,59%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
0%
Hurdle Rate
%
ISIN
Domicil
Danmark
Handelssted
Fundmarket
Handelsvaluta
DKK
Startdato
08-02-2019
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
41,13 DKK
Indre værdi
110.50
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
Manager start
Rådgiver
Optimal Invest Fondsmæglerskab A/S
Manager
Karsten Hannibal
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling