DK0061075678

PP Capital StockPick, klasse notering

Om afdelingen

Central Investor Information Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.25%
Indløsningsfradrag
0.25%
ÅOP
0,84%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
3,72%
Indirekte transaktionsomkostning
0,04%
Løbende administrationsomk. (CI)
0,77%
... inklusiv resultathonorar
0,77%
Resultatbetinget honorar
25%
Hurdle Rate
8%
ISIN
DK0061075678
Domicil
Danmark
Handelssted
Nasdaq Copenhagen
Handelsvaluta
DKK
Startdato
25-09-2018
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
110,31 DKK
Indre værdi
150.8
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
115,54
Manager start
30-09-2018
Rådgiver
PP Capital Asset Management A/S
Manager
Sverrir Sverrisson
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling