DK0061075678

PP Capital StockPick, klasse notering

Om afdelingen

Afdelingen har mulighed for at investere i en global portefølje, der inkluderer 17 til 30 børsnoterede selskaber. Nordiske aktier udgør typisk en større del af afdelingens samlede markedsværdi. Helt centralt for udvælgelsen af selskaberne er, hvorvidt de har et beskyttet og langsigtet vækstpotentiale, der ligger til grund for beregning af det langsigtede afkast. Der investeres kun i solide selskaber, der generer gode absolutte afkast og stabilitet gennem kriser.Afdelingen har p.t ingen intention om at benytte afledte finansielle instrumenter og må ikke aktivt investere i unoterede selskaber. Tildelte unoterede eller afnoterede selskaber kan dog beholdes. Risikoen i porteføljen mindskes ved at øge kontantandelen i afdelingen.

Central Investor Information Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.25%
Indløsningsfradrag
0.25%
ÅOP
0,90%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
3,72%
Indirekte transaktionsomkostning
0,02%
Løbende administrationsomk. (CI)
0,83%
... inklusiv resultathonorar
3,65%
Resultatbetinget honorar
25%
Hurdle Rate
8%
ISIN
DK0061075678
Domicil
Danmark
Handelssted
Nasdaq Copenhagen
Handelsvaluta
DKK
Startdato
25-09-2018
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
152,0 DKK
Indre værdi
118.23
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
113,96
Manager start
30-09-2018
Rådgiver
PP Capital Asset Management A/S
Manager
Sverrir Sverrisson
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling