DK0061924404

Markettimer Invest, kl f

Om afdelingen

Investoroplysning PRIIP

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.25%
Indløsningsfradrag
0.25%
ÅOP
0,79%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
%
Løbende administrationsomk. (CI)
0,72%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
15%
Hurdle Rate
4%
ISIN
DK0061924404
Domicil
Danmark
Handelssted
Fundmarket
Handelsvaluta
DKK
Startdato
25-08-2022
Risikomærkning
Rød
Fondens formue (mio.)
23,09 DKK
Indre værdi
95.7757
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
Manager start
Rådgiver
Manager
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling