DK0061680352

ØU Invest Balance, kl n

Om afdelingen

Central Investor Information Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.25%
Indløsningsfradrag
0.25%
ÅOP
1,46%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
%
Løbende administrationsomk. (CI)
1,38%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
%
Hurdle Rate
%
ISIN
DK0061680352
Domicil
Danmark
Handelssted
Nasdaq Copenhagen
Handelsvaluta
DKK
Startdato
15-02-2022
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
35,40 DKK
Indre værdi
91.46000000000001
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
Manager start
Rådgiver
Økonomisk Ugebrev A/S
Manager
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling