DK0061680279

Snowball Invest, kl n

Om afdelingen

Central Investor Information Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.2%
Indløsningsfradrag
0.2%
ÅOP
1,59%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
0,10%
Løbende administrationsomk. (CI)
1,53%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
%
Hurdle Rate
%
ISIN
DK0061680279
Domicil
Danmark
Handelssted
Nasdaq Copenhagen
Handelsvaluta
DKK
Startdato
19-01-2022
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
81,28 DKK
Indre værdi
90.69
Udbytte
Udloddende
High Watermark
Manager start
19-01-2022
Rådgiver
Snowball Capital ApS
Manager
Henrik Sparup,Victor Berg,Alexander Munk
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling