DK0061538287

Atlas Global Macro, kl f

Om afdelingen

Investoroplysninger PRIIP

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.05%
Indløsningsfradrag
0.05%
ÅOP
1,38%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
0,01%
Løbende administrationsomk. (CI)
1,37%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
%
Hurdle Rate
%
ISIN
DK0061538287
Domicil
Danmark
Handelssted
Fundmarket
Handelsvaluta
DKK
Startdato
25-05-2021
Risikomærkning
Rød
Fondens formue (mio.)
747,86 DKK
Indre værdi
61.9568
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
Manager start
31-05-2021
Rådgiver
(Masterfond) Apex Asset Management AG
Manager
(Masterfond) Lars Tvede og Jakob Due
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling