DK0061539095

Optimal - Globale Aktier Kapitalindkomst

Om afdelingen

Central Investor Information Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.2%
Indløsningsfradrag
0.2%
ÅOP
0,54%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
0,01%
Løbende administrationsomk. (CI)
0,48%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
%
Hurdle Rate
%
ISIN
DK0061539095
Domicil
Danmark
Handelssted
Fundmarket
Handelsvaluta
DKK
Startdato
09-02-2021
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
15,02 DKK
Indre værdi
116.64
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
Manager start
Rådgiver
Optimal Invest Fondsmæglerskab A/S
Manager
Karsten Hannibal
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling