DK0061539095

Optimal - Globale Aktier Kapitalindkomst

Om afdelingen

Central Investor Information Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.2%
Indløsningsfradrag
0.2%
ÅOP
0,67%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
0,01%
Løbende administrationsomk. (CI)
0,61%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
%
Hurdle Rate
%
ISIN
DK0061539095
Domicil
Danmark
Handelssted
Fundmarket
Handelsvaluta
DKK
Startdato
09-02-2021
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
34,15 DKK
Indre værdi
105.51
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
Manager start
Rådgiver
Optimal Invest Fondsmæglerskab A/S
Manager
Karsten Hannibal
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling