DK0061538360

Hammers Fonde - Høj, kl f

Om afdelingen

Central Investor Information Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.25%
Indløsningsfradrag
0.25%
ÅOP
0,74%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
0,01%
Løbende administrationsomk. (CI)
0,67%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
%
Hurdle Rate
%
ISIN
DK0061538360
Domicil
Danmark
Handelssted
Fundmarket
Handelsvaluta
DKK
Startdato
28-04-2020
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
92,78 DKK
Indre værdi
121.47
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
Manager start
Rådgiver
Westergaard Mikkelsen ApS
Manager
Nikolaj Holdt Mikkelsen
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling