DK0061274602

PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR

Om afdelingen

Central Investor Information Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.25%
Indløsningsfradrag
0.25%
ÅOP
1,19%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
1,19%
Indirekte transaktionsomkostning
0,12%
Løbende administrationsomk. (CI)
1,12%
... inklusiv resultathonorar
0,76%
Resultatbetinget honorar
25%
Hurdle Rate
8%
ISIN
DK0061274602
Domicil
Danmark
Handelssted
Nasdaq Copenhagen
Handelsvaluta
EUR
Startdato
08-06-2020
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
10,31 EUR
Indre værdi
99.62
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
126,10
Manager start
Rådgiver
PP Capital Asset Management A/S
Manager
Sverrir Sverrisson & Emil Willemoes Helms
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling