DK0061137619

Lundgreens Capital - China , kl n EUR

Om afdelingen

Afdelingen investerer i selskaber, der er hjemmehørende i eller har hovedaktivitet i Kina. Eksponeringen mod kinesiske aktier opnås via selskaber noteret på Hong Kong- eller New York Stock Exchange. Der kan desuden foretages investeringer i amerikanske depotbeviser, hvis det underliggende selskabs hovedaktivitet er i Kina.

Central investorinformation Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.5%
Indløsningsfradrag
0.5%
ÅOP
0,95%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
0,10%
Løbende administrationsomk. (CI)
0,81%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
%
Hurdle Rate
%
ISIN
DK0061137619
Domicil
Danmark
Handelssted
Unoteret
Handelsvaluta
EUR
Startdato
01-07-2019
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
1,6 EUR
Indre værdi
116.89
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
Manager start
Rådgiver
Lundgreen’s Capital ApS
Manager
Peter Lundgreen
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling