DK0061137619

Lundgreen's Invest - China, kl n EUR

Om afdelingen

Central Investor Information Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.5%
Indløsningsfradrag
0.5%
ÅOP
1,76%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
0,03%
Løbende administrationsomk. (CI)
1,21%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
%
Hurdle Rate
%
ISIN
DK0061137619
Domicil
Danmark
Handelssted
Nasdaq Copenhagen
Handelsvaluta
EUR
Startdato
01-07-2019
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
2,54 EUR
Indre værdi
124.43
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
Manager start
Rådgiver
Lundgreen’s Capital ApS
Manager
Peter Lundgreen
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling