DK0061137536

CAP-M, kl n

Om afdelingen

Afdelingen henvender sig til investorer, som ønsker mulighed for et højere langsigtet afkast end obligationsafkast, men som samtidigt ikke mener, at aktiemarkedet kan stå alene, for at sikre langsigtet formuevækst. Investeringsstrategien i afdelingen er at investere på danske som globale markeder for herigennem at opnå størst fleksibilitet og risikospredning. Afdelingens investeringer spredes på selskaber, sektorer og lande i alle de betydende aktivklasser. Afdelingen har fokus på risikostyring med en middel-risiko profil. Dette defineres statistisk som 95% sandsynlighed for ikke at tabe mere end 14% over 12 måneder. Afdelingen søger stabilt langsigtet formuetilvækst med begrænset kortsigtet tabsrisiko.

Central Investor Information Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.3%
Indløsningsfradrag
0.3%
ÅOP
0,94%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
0,01%
Løbende administrationsomk. (CI)
0,85%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
%
Hurdle Rate
%
ISIN
DK0061137536
Domicil
Danmark
Handelssted
Unoteret
Handelsvaluta
DKK
Startdato
01-07-2019
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
4,5 DKK
Indre værdi
106.68
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
Manager start
Rådgiver
Copenhagen Allocation Partner CAP-M
Manager
Morten Kongshaug
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling