DK0061137536

CAP-M, kl n

Om afdelingen

Central Investor Information Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.3%
Indløsningsfradrag
0.3%
ÅOP
3,23%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
0,18%
Løbende administrationsomk. (CI)
3,14%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
%
Hurdle Rate
%
ISIN
DK0061137536
Domicil
Danmark
Handelssted
Unoteret
Handelsvaluta
DKK
Startdato
01-07-2019
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
4,2 DKK
Indre værdi
104.08
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
Manager start
Rådgiver
Copenhagen Allocation Partner CAP-M
Manager
Morten Kongshaug
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling