DK0061538873

Optimal - Danske Obligationer, klasse kontoførende

Om afdelingen

Central Investor Information Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.13%
Indløsningsfradrag
0.13%
ÅOP
0,34%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
0,00%
Løbende administrationsomk. (CI)
0,30%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
%
Hurdle Rate
%
ISIN
DK0061538873
Domicil
Danmark
Handelssted
Fundmarket
Handelsvaluta
DKK
Startdato
08-02-2019
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
35,37 DKK
Indre værdi
85.34
Udbytte
Udloddende
High Watermark
Manager start
Rådgiver
Optimal Invest Fondsmæglerskab A/S
Manager
Karsten Hannibal
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling