fundmarket

Optimal - Danske Obligationer, klasse kontoførende

Om afdelingen

Afdelingen er aktivt styret og investerer i danske obligationer, herunder skatkammerbeviser, denomineret i danske kroner, euro eller en af de underliggende valutaenheder i denne. <br>Afdelingen investerer i op mod 25 forskellige danske obligationer, denomineret i danske kroner eller euro. <br>Det tilstræbes at den samlede renterisiko, beregnet som den optionsjusterede varighed, samlet ikke overstiger 5 år. <br>Afdelingen er udloddende. Beviser kan normalt emissionernes og indløses på danske bankdage.

Central Investor Information Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.1%
Indløsningsfradrag
0.1%
ÅOP
0,20%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
0,04%
Løbende administrationsomk. (CI)
0,15%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
%
Hurdle Rate
%
ISIN
Domicil
Danmark
Handelssted
Fundmarket
Handelsvaluta
DKK
Startdato
08-02-2019
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
16,04 DKK
Indre værdi
98.35
Udbytte
Udloddende
High Watermark
Manager start
Rådgiver
Optimal Invest Fondsmæglerskab A/S
Manager
Karsten Hannibal
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling