fundmarket

Optimal - Alternative investeringer, klasse kontoførende

Om afdelingen

Afdelingen investerer primært i en global aktieportefølje ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere). <br>Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende. <br>Afdelingens formue investeres i forskellige alternative aktie eller aktielignede investeringer, herunder tema-investeringer såsom robot-industri, Clean Energy, ejendomme, infrastruktur, Private Equity, Global Water m.m. <br>Formuen investeres med maksimalt 15% i hver enkelt tema-investering. <br> Afdelingen har fokus på ansvarlige, klimavenlige og bæredygtige investeringer.

Central investorinformation Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.2%
Indløsningsfradrag
0.2%
ÅOP
1,04%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
0,10%
Løbende administrationsomk. (CI)
0,99%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
%
Hurdle Rate
%
ISIN
Domicil
Danmark
Handelssted
Fundmarket
Handelsvaluta
DKK
Startdato
08-02-2019
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
2,89 DKK
Indre værdi
114.38
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
Manager start
Rådgiver
Optimal Invest Fondsmæglerskab A/S
Manager
Karsten Hannibal
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling