DK0061538527

Optimal - Alternative investeringer, klasse kontoførende

Om afdelingen

Central Investor Information Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.2%
Indløsningsfradrag
0.2%
ÅOP
0,74%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
0,01%
Løbende administrationsomk. (CI)
0,68%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
%
Hurdle Rate
%
ISIN
DK0061538527
Domicil
Danmark
Handelssted
Fundmarket
Handelsvaluta
DKK
Startdato
08-02-2019
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
4,86 DKK
Indre værdi
144.87
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
Manager start
Rådgiver
Optimal Invest Fondsmæglerskab A/S
Manager
Karsten Hannibal
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling