fundmarket

Optimal - Danske Aktier, klasse kontoførende

Om afdelingen

Afdelingens målsætning er at skabe bedst mulig balance mellem langsigtet afkast, risiko og sikkerhed til lave omkostninger. <br> Afdelingen investerer sin samlede formue i danske aktier noteret på Nasdaq København. <br>Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende. <br>Afdelingen følger en ligevægts investeringsstrategi bestående af max. 2 % overvægt/undervægt i de enkelte C25-selskaber i forhold til en ligevægt på 4 % i hvert selskab. <br>Afdelingen investerer primært i C25-selskaberne, dog kan der investeres i øvrige danske aktier, når målsætningen om langsigtet afkast, risiko og sikkerhed overholdes.

Central investorinformation Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.2%
Indløsningsfradrag
0.2%
ÅOP
0,38%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
0,02%
Løbende administrationsomk. (CI)
0,30%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
%
Hurdle Rate
%
ISIN
Domicil
Danmark
Handelssted
Fundmarket
Handelsvaluta
DKK
Startdato
08-02-2019
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
12,23 DKK
Indre værdi
119.63
Udbytte
Udloddende
High Watermark
Manager start
Rådgiver
Optimal Invest Fondsmæglerskab A/S
Manager
Karsten Hannibal
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling