fundmarket

Optimal - Globale Obligationer, klasse kontoførende

Om afdelingen

Afdelingen investerer den samlede formue i indeksbaserede UCITS ETF’er, der indeholder tre komponenter: Virksomhedsobligationer i kategorien Investment grade og Non-Investment grade, samt obligationer fra emerging markets-lande. <br>Fordelingen mellem de tre komponenter afhænger af forventninger til markedsudviklingen og under hensyntagen til de samlede risici ved investeringen og de samlede omkostninger. <br>Porteføljen rebalanceres løbende, med en max. 5 pct.-point overvægt/ undervægt ift. den til enhver tid gældende modelportefølje.

Central investorinformation Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.2%
Indløsningsfradrag
0.2%
ÅOP
0,72%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
0,25%
Løbende administrationsomk. (CI)
0,66%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
%
Hurdle Rate
%
ISIN
Domicil
Danmark
Handelssted
Fundmarket
Handelsvaluta
DKK
Startdato
08-02-2019
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
19,82 DKK
Indre værdi
106.57
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
Manager start
Rådgiver
Optimal Invest Fondsmæglerskab A/S
Manager
Karsten Hannibal
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling