fundmarket

Optimal - Globale Aktier, klasse kontoførende

Om afdelingen

Afdelingen investerer i en global aktieportefølje primært ved brug af børshandlede indeksforeninger (UCITS ETF’ere). <br>Porteføljen styres aktivt og rebalanceres løbende. <br>Den løbende porteføljepleje består i investering mellem forskellige markeder defineret ud fra følgende fordeling: <ul> <li>Udviklede markeder (Developed Markets): Americas, Europe & Middle East, Pacific: Op til 100 %</li> <li>Nye Markeder (Emerging Markets): Americas, Europe, Middle East & Africa, Asia. Frontier Markets: Maksimalt 20% </li> <li>Grænse Markeder (Frontier Markets): Americas, Europe CIS, Middle East, Africa, Asia): Maksimalt 10%</li> </ul> <br>Afdelingen har fokus på ansvarlige, klimavenlige og bæredygtige investeringer.

Central investorinformation Tegningsprospekt

Nøgletal

Fakta

Emissionstillæg
0.2%
Indløsningsfradrag
0.2%
ÅOP
0,68%
ÅOP, inklusiv resultathonorar
%
Indirekte transaktionsomkostning
0,02%
Løbende administrationsomk. (CI)
0,66%
... inklusiv resultathonorar
%
Resultatbetinget honorar
%
Hurdle Rate
%
ISIN
Domicil
Danmark
Handelssted
Fundmarket
Handelsvaluta
DKK
Startdato
08-02-2019
Risikomærkning
Gul
Fondens formue (mio.)
19,98 DKK
Indre værdi
117.83
Udbytte
Akkumulerende
High Watermark
Manager start
Rådgiver
Optimal Invest Fondsmæglerskab A/S
Manager
Karsten Hannibal
Administrator
Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Udvikling i indre værdi

Fordeling