PortfolioManager.dk

PortfolioManager.dk er hjemmeside for både Kapitalforeningen PortfolioManager og Investeringsforeningen PortfolioManager. Nedenfor kan du se de afdelinger, som foreningerne udbyder. Nogle afdelinger kan du købe direkte hos foreningen på Fundmarket.dk. Alternativt udbydes også børsnoterede og unoterede afdelinger.

Afdelinger

Aktieafdelinger i investeringsforeningen, som kan købes på Fundmarket.dk

Navn Startdato Indre værdi* Afkast åtd./start Tidspunkt
Optimal - Globale Aktier, klasse kontoførende 08-02-2019 134,11 -10,96 28-11-2022 17:01:04
Optimal - Danske Aktier, klasse kontoførende 08-02-2019 129,81 -17,15 28-11-2022 17:01:23
Optimal - Alternative Investeringer, klasse kontoførende 08-02-2019 126,91 -13,15 28-11-2022 17:01:33
Optimal - Globale Aktier Kapitalindkomst 09-02-2021 106,78 -10,90 28-11-2022 17:02:13
Afdelingerne benytter modificeret enkeltpris ved køb og salg til investorerne

Obligationsafdelinger investeringsforeningen, som kan købes på Fundmarket.dk

Navn Startdato Indre værdi* Afkast åtd./start Tidspunkt
Optimal - Globale Obligationer, klasse kontoførende 08-02-2019 98,49 -4,62 28-11-2022 17:01:14
Optimal - Danske Obligationer, klasse kontoførende 08-02-2019 85,03 -12,00 28-11-2022 17:01:43
Afdelingerne benytter modificeret enkeltpris ved køb og salg til investorerne

Blandede Afdelinger i investeringsforeningen, som kan købes på Fundmarket.dk

Navn Startdato Indre værdi* Afkast åtd./start Tidspunkt
Optimal - Balance Mix, klasse kontoførende 08-02-2019 112,43 -11,23 28-11-2022 17:00:54
Hammers Fonde - Lav, kl f 28-04-2020 104,01 -11,34 28-11-2022 17:01:53
Hammers Fonde - Høj, kl f 28-04-2020 123,09 -10,43 28-11-2022 17:02:03
Afdelingerne benytter modificeret enkeltpris ved køb og salg til investorerne

Børsnoterede afdelinger

Navn Startdato Indre værdi Købskurs Salgskurs Afkast åtd./start Tidspunkt
PP Capital StockPick, klasse notering 25-09-2018 143,64 143,95 143,30 -4,60 28-11-2022 16:52:17
PP Capital - BASIS, kl n EUR 01-04-2019 103,77 103,95 103,60 -19,14 28-11-2022 16:52:18
PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR 08-06-2020 97,48 97,72 97,24 -22,69 28-11-2022 16:52:23
Lundgreen's Invest - China, kl n EUR 01-07-2019 116,61 117,15 116,05 -20,65 28-11-2022 16:52:21
Snowball Invest, kl n 19-01-2022 91,01 91,18 90,84 -8,99 28-11-2022 16:52:24
ØU Invest Balance, kl n 15-02-2022 88,73 88,94 88,52 -11,27 28-11-2022 16:52:25

Unoterede

Navn Startdato Indre værdi Købskurs Salgskurs Afkast åtd./start Tidspunkt

Kapitalforeningen

Navn Startdato Indre værdi Købskurs Salgskurs Afkast åtd./start Tidspunkt
Atlas Global Macro, kl f 25-05-2021 59,20 59,20 59,20 -32,98 23-11-2022
Markettimer Invest, kl f 17-08-2022 92,18 92,18 92,18 -7,82 25-11-2022

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er forskellen mellem en kontoførende investeringsforening og en traditionel investeringsforening, som jeg kan købe via min netbank?

Med en kontoførende investeringsforening har du en investeringskonto i foreningen, og behøver ikke et depot i en bank.

Du kan således ikke se din beholdning af investeringsbeviser, når du logger på din Netbank

En traditionel (børsnoteret) investeringsforening er en vare, der forhandles (distribueres) gennem en bank. Det betyder at banken skal have en fortjeneste, der ligger ud over de omkostninger, der i forvejen er i investeringsforeningen.

Hvorfor er de faste omkostninger lavere i de kontoførende afdelinger end i de børsnoterede?

De faste omkostninger er forskellig mellem de to afdelingstyper, da en kontoførende afdeling friholdes for en række omkostninger, som den børsnoterede afdeling er underlagt.

De kontoførende afdelinger friholdes for omkostninger bl.a. til Market Maker, VP-registrering, samt andre omkostninger i forbindelse med børsnotering og distribution.

Hvem investerer pengene i afdelingerne under Investeringsforeningen PortfolioManager?
 • Afdeling PP Capital Stockpick har indgået porteføljeplejeaftale med PP Capital Asset Management.

  Afdelingen rådgives af Jens Løgstrup og Sverrir Sverrisson.

 • Afdelingerne Optimal – Globale Aktier, Danske Aktier, Globale Obligationer, Danske Obligationer, Balance Mix, og Alternative Investeringer har indgået porteføljeplejeaftale med Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S.

  Afdelingerne rådgives af Karsten Hannibal og Jesper Ihlemann.

Hvordan køber jeg andele i afdelingerne?
Du kan købe andele i afdelingerne enten via fundmarket.dk eller via din netbank.
 1. Hvis du ønsker at købe andele i de kontoførende afdelinger, skal du gøre det via fundmarket.dk. Hvis det er din første handel, skal du først oprette dig på fundmarket.dk.

  Der betales ikke kurtage ved handel via Fundmarket.

 2. Hvis du ønsker at købe andele via din bank, skal du typisk angive fondskoden på den afdeling du ønsker at handle, og enten indtaste den i din netbank eller alternativt kontakte din bankrådgiver for vejledning.

  Når du handler via din bank, betaler du oftest kurtage til banken.


Ved salg af andele, gør ovenstående sig stadig gældende, blot med modsat fortegn.
Hvor kan jeg se mine beholdninger i afdelingerne under Investeringsforeningen PortfolioManager?

Hvis du har købt andele i de kontoførende afdelinger, kan du finde dine beholdninger på fundmarket.dk.

Hvis du har købt andele i de børsnoterede afdelinger, kan du finde dine beholdninger i din netbank.

Kan I rådgive mig om placeringerne af mine midler i afdelingerne på hjemmesiden?

Nej, Investeringsforeningen PortfolioManager har ikke tilladelse til formuerådgivning, og derfor henvises der til rådgivere, som har tilladelse til at yde denne form for rådgivning.

finanstilsynet.dk kan du finde oplysninger om, hvem der har tilladelse til at yde formuerådgivning.

Hvem står bag, og fører tilsyn med Investeringsforeningen PortfolioManager?

PortfolioManager ledes af en uafhængig bestyrelse, og administreres af Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S.

Læs mere om ledelsen →

Læs mere om Investeringsforeningen PortfolioManager →